Over Zonnekind

yessStichting Zonnekind is opgericht met de achterliggende gedachte dat kinderen die door bepaalde omstandigheden, zich heel alleen en onbelangrijk kunnen gaan voelen. Het gaat vaak om situaties waar het kind zelf niets aan kan doen, maar toch lijdt onder de omstandigheden. Dit kunnen gevallen zijn waarbij een zieke ouder, broer of zus een belangrijke rol speelt, of een financiële crisis binnen het gezin, een afwijking waarbij je niets aan het kind ziet; zoals dyslexie bijvoorbeeld, drugsverslaafde binnen het gezin, mishandeling en nog zoveel meer schrijnende situaties. Kinderen kunnen hier heel onzeker door worden..

Wij willen deze kinderen het gevoel geven dat zij er wel degelijk toe doen, dat zij ook een belangrijk persoon zijn. Door deze kinderen een dagje uit te geven, door dat bijvoorbeeld de financiële situatie thuis het niet toelaat, willen wij het kind wat meer zelfvertrouwen geven. Wij willen dat deze kinderen voor één dagje de ellende om zich heen even kunnen vergeten……

Hoop geven voor de toekomst!

Onze nieuwe donateursfolder.
Op dit moment zijn we bezig met de donateursfolder. Hierin staat informatie over de stichting, hoe je een kind kan opgeven en hoe je donateur kan worden. Ook staat er een leuke kleurplaat in, waarbij leuke prijzen te winnen zijn! Solar Business Group benaderd ondernemers voor sponsoring van deze folder. U kunt als ondernemer benaderd worden door Solar.