Home

beerbeschermingStichting Zonnekind zet zich in voor kinderen die de dupe zijn geworden van omstandigheden waar zij niet om hebben gevraagd. Een situatie waarbij bijvoorbeeld een ernstig zieke binnen het gezin is, een kind dat naar de achtergrond wordt geschoven, omdat andere zaken of personen binnen het gezin op dat moment belangrijker lijken voor de volwassenen.

Wij willen deze kinderen een leuke dag aanbieden, zodat zij weer het gevoel krijgen er wel degelijk bij te horen. Dat ook zij speciaal zijn. Een stukje aandacht geven, omdat zij, door welke reden dan ook, het gevoel hebben dat ze buitengesloten worden. Kortom, een kind  weer kind laten zijn!

De Stichting Zonnekind wil deze kinderen die extra aandacht geven, zodat ze even uit de moeilijkheden van de dag kunnen. Wij organiseren voor een kind dat is opgegeven een leuke dag uit, waarin hun wensen centraal staan. Met behulp van sponsors en giften van donateurs proberen wij dit te realiseren.

 

Kinderverdriet?  Bij Stichting Zonnekind niet!

Wilt u een kind aanmelden voor een leuke wens dag?

Kent u een kind uit uw directe omgeving dat een leuke dag naar wens verdient? Een kind die in een situatie verkeert waarin het zichzelf wegcijfert of juist heel dapper is in de situatie, maar het verdient om eens extra in het zonnetje gezet te worden! U kunt dit kind aanmelden, doet u dit door hier te klikken om direct naar de . Vermeld daarbij de situatie, de naam en de leeftijd van het kind. U kunt ook een suggestie geven wat het kind graag zou willen, wat het graag eet en eventuele hobby’s en/of ‘idolen’.

Onze nieuwe donateursfolder.
Op dit moment zijn we bezig met de donateursfolder. Hierin staat informatie over de stichting, hoe je een kind kan opgeven en hoe je donateur kan worden. Ook staat er een leuke kleurplaat in, waarbij leuke prijzen te winnen zijn! Solar Business Group benaderd ondernemers voor sponsoring van deze folder. U kunt als ondernemer benaderd worden door Solar.